GOMESI

Donades les estructures familiars, socials i comunitàries a Uganda, marcades per un fort component patriarcal, però sent la dona un pilar fonamental a les famílies, hem arribat a la conclusió que l’empoderament, tant econòmic com social, de la dona és la forma més fructífera de provocar un canvi que signifiqui una forma de desenvolupament integral i comunitari a les zones rurals ugandeses, on es centra la nostra actuació.

Gomesi és un projecte de desenvolupament comunitari en zones rurals ugandeses que es dedica a promoure l’empoderament de la dona mitjançant plans d’estalvi i micro crèdits. Aquest projecte va ser creat i implementat durant dos anys per l’organització local WIPE (Iniciativa de les Dones per Eradicar la Pobresa, per les seves sigles en anglès), la nostra contra part local per aquest projecte. Només treballant junts aconseguirem un impacte més gran.

Línies d’acció

Gomesi ja beneficia a 30 grups formats por més de 900 dones.

Assessorament en matèries d’economia i treballs comptables, promoció de la creació de cooperatives i formació en habilitat de lideratge i emprenedoria perquè les dones comencin negocis amb formació prèvia.

Sessions de formació en habilitats (cuina, artesania, etc.) dirigides per dones professionals que busquen donar sortides professionals i coneixements suficients perquè les ones puguin començar negocis amb les habilitats adquirides.

Per aconseguir l’empoderament integral de la dona, es porta a terme un projecte de sensibilització a través de discussions comunitàries per identificar i buscar possibles solucions a problemes reals i tan greus com la violència de gènere o el treball infantil.

Facebook
Twitter
Instagram