Sobre nosaltres

Petits Detalls és una associació sense ànim de lucre, fundada el desembre de 2014, que es dedica a promoure projectes de cooperació internacional en un dels països més pobres i subdesenvolupats del món: Uganda. Els nostres projectes, que tenen com a objectiu principal promoure l’empoderament de la dona i millorar el nivell de vida de la infància i, per conseqüència, de les futures generacions, es basen en l’educació, el desenvolupament social i la salut bàsica. La nostra activitat es desenvolupa en zones rurals d’Uganda des d’on apostem pel desenvolupament local per garantir que tinguin un impacte real en les comunitats on treballem.

Allò que ens mou

MISSIÓ

Defensem els drets dels infants i les dones de les zones rurals a Uganda mitjançant la promoció del lideratge local.

 

VISIÓ

Una Uganda amb igualtat d’oportunitats on tots els ciutadans i ciutadanes tinguin garantits els seus Drets Humans bàsics. 

Lideratge Local

Desconstruïm el concepte de cooperació internacional i rebutgem la idea del blanc salvador.

Cooperació

Creiem en la feina conjunta amb altes organitzacions afins als nostres principis i valors.

z

Conscienciació

Actuem com a altaveu de denúncia social i comuniquem fidelment la realitat del context que ens envolta.

+

Feminisme

Som una ONG que treballa per la igualtat de gènere i que creu en la dona ugandesa com a eix transversal del desenvolupament.

Sostenibilitat

Treballem amb estructures socials i comunitàries pròpies del país d’actuació per garantir que els nostres projectes perdurin en el temps.

Justícia social

Identifiquem la pobresa com el detonant de la injustícia social i treballem per eradicar-la.

Seguim creixent

Des de 2014 l’organització no ha fet més que créixer, sumant cada vegada més projectes, ajudant a més persones, augmentant la família…

ProJECTEs

Beneficiaris/es

Voluntaris/Es

Colaboradors/Es

Facebook
Twitter
Instagram