Children’s Home

Petits Detalls va néixer el desembre de 2014 per ajudar i oferir atenció integral als nens i nenes de l’orfenat. El projecte, que va adoptar el nom de l’orfenat, beneficia de manera directe a 40 menors ugandesos, dels quals, trenta-sis viuen al centre que els ofereix el projecte i quatre, que pateixen VIH, en famílies d’acollida. Petits Detalls s’ha fet càrrec de totes les despeses d’aquest projecte des d’aleshores i ha canviat la realitat socials d’aquests menors i de les comunitats on viuen. Abans d’arribar, els nenes i nenes de l’orfenat només menjaven una vegada al dia, no tenien accés a l’educació ni a la sanitat, vivien en una casa en runes sense electricitat i caminaven 6 hores totals al dia per anar a recollir aigua. A dia d’avui, la seva realitat és completament diferent. Des del 2017 el centre també compta amb programes comunitaris per integrar tota la comunitat dins del projecte i trencar amb l’estigma que sovint afecta als menors orfes a Uganda. Actualment existeixen dos programes: Brass Band, una banda de música que ensenya aquest art a nens/es i joves de la comunitat així com alguns dels menors de l’orfenat i un programa de Donació de Beques d’Educació Terciària per promocionar els estudis més enllà de la secundària. Aquest és un projecte implementat amb la nostra contrapart local Baby Lucas Foundation.

Línies d’acció

Actualment, Petits Detalls s’encarrega de millorar 4 pilars bàsics per els nens i nenes de l’orfenat.
Tots els menors de l’orfenat reben escolarització complerta.També, reben classes extracurriculars a cada per ajudar-los a assolir el nivell acadèmic corresponent a la seva edat.
Finalment, el canvi més radical han sigut les instal·lacions en las que viuen, ja que han passat de ser una sola habitació en una zona rural a una llar en condicions i a prop de les millors escoles de la zona.
Reben una dieta sana i variada composada per cinc àpats diaris i dissenyada per un doctor ugandès per tal d’evitar possibles casos de malnutrició i desnutrició.  

Els programes comunitaris -Brass Band i la donació de beques- són una part essencial del projecte. L’objectiu és que aquesta iniciativa beneficï a tota la comunitat i trencar amb l’estigma que persegueix als menors orfes a Uganda.

Tenen accés als millors hospitals de la zona i una infermera que els visita setmanalment i que els forma en salut i higiene.  

El centre ha incorporat els esports a la vida diària dels menors de l’orfenat amb l’objectiu de potenciar altres talents i qualitats entre els menors i promoure un estil de vida saludable.

Facebook
Twitter
Instagram